Vogelgriep vastgesteld in Diksmuide

In een braadkippenbedrijf in Stuivekenskerke bij Diksmuide is vogelgriep vastgesteld. Daarmee komt het aantal besmettingen bij pluimvee met het vogelgriepvirus H5 in ons land op drie. Er is bij het bedrijf in Stuivekenskerke een perimeter afgebakend van drie kilometer. Van zodra de laboresultaten bekend zijn, zal duidelijk worden of die perimeter al dan niet uitgebreid moet worden

In een pluimveebedrijf in Diksmuide is vogelgriep vastgesteld. Er is een tijdelijke bufferzone afgebakend rond de besmetting met vogelgriep van het type H5Nx, waar verstrengde maatregelen gelden. 1. Alle houders, zowel professioneel als hobby, van pluimvee en andere vogels maken een inventaris op van het pluimvee en de vogels die zij houden. De professionele houders sturen deze inventaris binnen de 24 uur door naar de LCE van het FAVV waarvan zij afhangen (contactgegevens: http://www.favv-afsca.fgov.be/lce/). De hobbyhouders sturen hun inventaris binnen de 48 uur door naar rosita.top@diksmuide.be. 2. Het pluimvee en de andere vogels dienen in de stallen, gebouwen of hokken opgesloten te worden.3. Verplaatsingen van pluimvee, vogels en broedeieren in het beschermingsgebied zijn verboden. Dit verbod geldt niet voor doorvoer door het beschermingsgebied over de autowegen of per spoor zonder dat er gelost of halt gehouden wordt.4. Alle verzamelingen, zoals beurzen, markten, tentoonstellingen en prijskampen, van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels zijn verboden.Meer info via http://www.favv.be/…/diereng…/vogelgriep/maatregelen.asp