Electrische deelwagen in Veurne

Stad Veurne biedt zelf een elektrische deelwagen aan!
Het stadsbestuur maakt sinds kort gebruik van een elektrische wagen voor dienstverplaatsingen van het stadspersoneel. Maar ook inwoners van Veurne kunnen voortaan gebruik maken van dit voertuig! Deze auto zal immers ook als een deelwagen worden ingezet.

Schepen van Mobiliteit Pascal Sticker: “Naast een deelfiets kun je als inwoner van Veurne nu ook een deelwagen reserveren. Het stadsbestuur wenst de Veurnaar hierbij in de eerste plaats vertrouwd te maken met nieuwe vervoersmiddelen. Duurzaamheid wordt hierbij ook hoog in het vaandel gedragen. De elektrische wagen stoot veel minder CO2 uit en daarnaast zal, bij doorgedreven introductie van deelwagensystemen, ook het ruimtegebruik verminderen. Een deelwagen neemt veel minder plaats in op het openbaar domein en anderzijds staat de wagen heel veel stil. Bij een gedeeld gebruik van een wagen is dat laatste veel minder het geval.”
Stad Veurne betaalde 36.950 euro voor de Hyundai Ioniq. Door de elektrische wagen als deelwagen aan te bieden ontvangt de stad hiervoor 23.290 euro subsidie van het Vlaams Energieagentschap.

Inwoners vinden alle informatie via www.veurne.be/deelwagen