Bijkomende besmettingen in Woonzorgcentrum Sint-Augustinus te Torhout na testing op COVID-19. Geen bezoek en praattafels t.e.m. 11 november.

Nadat het woonzorgcentrum zaterdag op de hoogte gebracht werd van een besmetting bij een bewoner van afdeling van Champagne 2 werden alle bewoners, personeelsleden en vrijwilligers van deze afdeling getest. Hieruit blijkt nu dat ook 6 andere bewoners en 3 personeelsleden positief testen. Om een verdere verspreiding van het virus tot een minimum te beperken, besliste het woonzorgcentrum om geen bezoek en geen praattafels meer toe te laten t.e.m. 11 november. Tot die datum geldt ook een opnamestop.

De besmette bewoners worden in isolatie geplaatst en moeten op de kamer blijven. De personeelsleden dragen bij de verzorging bijkomende persoonlijke bescherming. De bewoners met een negatief testresultaat worden eerstdaags opnieuw getest. Ook aan hen wordt gevraagd om in afwachting van hun testresultaat op de kamer te blijven.

Opstart aparte zorgafdeling
De praktische voorbereidingen worden ondertussen getroffen om vanaf morgenmiddag de aparte zorgafdeling voor besmette bewoners, de cohorte-afdeling, terug in gebruik te nemen. Deze afdeling is volledige gescheiden van de rest van het woonzorgcentrum.

Geen bezoek en praattafels meer t.e.m. 11 november
Om de verdere verspreiding van het virus tot een minimum te beperken en daarmee zowel de bewoners als personeelsleden van het woonzorgcentrum maximaal te beschermen, werd beslist om geen bezoek en praattafels meer toe te laten t.e.m. 11 november. Tot die datum geldt ook een opnamestop.

Om ervoor te zorgen dat de bewoners contact blijven houden met hun familieleden wordt opnieuw een videochat opgezet.