Maand: april 2021

Nieuwe directeur voor de Torhoutse Kunstacademie.

Op donderdag 29 april 2021 heeft het college van burgemeester en schepenen Leen Langenbick aangesteld als directeur van de Kunstacademie Torhout. Zij heeft de selectieprocedure succesvol doorlopen. Leen, 43 jaar, moeder van Noor (17 jaar) en Fran (15 jaar) woont in Brugge samen met haar partner Wouter Fillieux. Ze heeft een masterdiploma klassieke gitaar en […]

MIDWEST : MINISTER SOMERS SLUIT AAN BIJ HET MIDWESTOVERLEG

Deze ochtend gingen de burgemeesters van regio Midwest in gesprek met Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bart Somers.Midwest is één van de 17 referentieregio’s die de Vlaamse Regering afbakent in het kader van de regiovorming. De Vlaamse Regering wil inzetten op een proces waarbij er meer coherentie wordt gebracht in de vele intermediaire structuren. De […]

Erfgoeddag 2021 in Torhout zaterdag 24 en zondag 25 april

Het feestthema van Erfgoeddag is ‘De Nacht’. Corona maakt niet heel veel mogelijk, maar toch zorgen we in Torhout voor een aangepast programma voor klein en groot! Bezoek de tentoonstelling Vice Versa tot 22 uur ‘s avonds en ontdek de omgeving van kasteel en park Ravenhof! In de tentoonstelling staat de geschiedenis van het Kasteel […]

Alle Torhoutse bomen worden in kaart gebracht.

Een goed beheer start met een gedetailleerd overzicht van ons groene patrimonium. Samen met het Regionaal Landschap Houtland worden daarom alle Torhoutse bomen in kaart gebracht. Op basis hiervan wordt daarna een beheerplan opgemaakt. Om onze Torhoutse bomen beter te kunnen beheren, maar ook om extra potentieel in kaart te brengen wordt in april gestart […]

Verkenning hoe West Zeeuws-Vlaanderen vitaal te houden

De gemeente Sluis en ZorgSaam onderzoeken welke aanpassingen er mogelijk zijn omWest Zeeuws-Vlaanderen op het gebied van wonen, werken, zorg en onderwijs aantrekkelijker te maken en te houden. Aanleiding is de steeds breder wordende zorgkloof en daarmee samenhangende verslechtering van de leefbaarheid. Door vergrijzing en ontgroening zijn er steeds minder jongeren om voor de groeiende […]

Strappen naar school Leerlingen Ten Parke Torhout worden beloond als ze naar school stappen of trappen

Elsie Desmet, schepen van mobiliteit : lokaal Bestuur Torhout blijft verder inzetten op verkeersveiligheid in de schoolomgevingen. Daarom start er na de paasvakantie een pilootproject in Basisschool Ten Parke. De leerlingen die naar school stappen of trappen, kunnen digitale munten sparen die ze later kunnen omzetten in bijvoorbeeld een ijsje, een gratis zwembeurt of gewoon […]

Blokdown, de livestream van de Torhoutse Jeugddienst.

Jeugddienst Torhout organiseert op vrijdag 30 april een livestream in het torentje op het voorgebouw van scholengroep Sint-Rembert voor hun ‘lokale helden’, de studenten. Het voorbije jaar was ook voor hen abnormaal en aanpassen en dat beseft men bij de jeugddienst maar al te goed. Daarom organiseren ze onder de noemer Blokdown een studentikoze stream […]